MetaKocka blog

Novosti, nasveti, navodila ...

Srečno in uspešno leto 2018

30. 12. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki

Izvoz inventure brez reverznih skladišč

27. 12. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki

Do sedaj so se vam ob izvozu inventure, izvozila tudi reverzna skladišča. Sedaj lahko ob izvozu izberete , da vam zaloge reverznih skladišč ne izvozi.

To naredite tako, da pod opcijo “Skladišče” izberete “Brez reverznih skladišč”

Inveturna Excel tabela, ki se izvozi bo tako vsebovala podatke internih skladišč in bo že pripravljena na izvedbo inveture.

Avtomatski izpis poštne številke

22. 12. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki

Ko dodajate naslov pri kupcu/dobavitelju se vam ob vpisu kraja avtomatsko izpiše poštna številka tega kraja. Enako deluje v kolikor vpišete poštno številko, se vam bo izpisal kraj pod katero spada ta poštna številka.

 

Ročni vnosi partnerjev bodo tako hitrejši in z manj napakami.

Prehod v novo poslovno leto 2018

21. 12. 2017 | Nasveti, Novice, Novosti v MetaKocki

1. Zaključite poslovno leto (izdani, prejeti računi, neobračunane dobavnice, prevzemnice)

Pred naslednjim korakom preverite ali ste izdali in prejeli vse račune za poslovno leto, ki ga zaključujete. Vrivanje dokumentov v preteklo leto po tem, ko ste tekoče že začeli je zapleteno.

2. Nastavite številčenje dokumentov za novo poslovno leto

Kliknite na “Nastavitve” in “številčenje

Spletne trgovine – možnost izbire ciljnega dokumenta

30. 11. 2017 | Novosti v MetaKocki

Na vmesnik za integracijo spletnih trgovin smo dodali možnost, da izberete v kateri tip dokumenta v MetaKocko se prenesejo naročila iz spletne trgovine.

V kolikor je naročilo že prenešejo v določen dokument, se ob spremembi ciljnega dokumenta ne bo ponovno preneslo v novi ciljni dokument.

Uspešno poslovanje

Izvoz podatkov za Pošte Slovenije -eSpremnice

24. 11. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki

Za uporabnike, ki pošiljate pakete preko hitre pošte Pošte Slovenije smo pripravili izvoz podatkov v .csv formatu, katerega lahko uvozite v aplikacijo eSpremnica Pošte Slovenije.

Možnost si vklopite v Nastavitve/Vaše podjetje, tako da izberete Pošta Slovenije eSpremnice kot prikazano spodaj.

Uvoz normativov preko Excel datoteke

24. 11. 2017 | Delovni, Novosti v MetaKocki

Vkolikor uporabljate normative na delovnih nalogih in imate večjo bazo artiklov, ki bi jim želeli dodati normative, smo sedaj dodali možnost uvoza tudi preko Excel datoteke, ki jo najdete v Nastavitve/ Vaše podjetje (slika spodaj).

V primeru, da za artikel že obstaja normativ, se bo obstoječa struktura zamenjala z uvoženo.

Izmenjava podatkov – prenos datoteke in pregled napak

31. 10. 2017 | Nasveti

V modul za izmenjavo podatkov z računovodskimi programi (Vasco, MiniMax, Pantheon, OpPIS, itd.) smo dodali možnost za ponovni prenos datoteke, ki je bila izdelana po uspešnem izvozu podatkov.

V primeru napake pa sedaj obstaja možnost, da si pogledate vsebino le te.

 

Uspešno poslovanje

Integracija PayPal z Woocommerce trgovino

30. 10. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki, Woocommerce

Za prenos PayPal plačil v Metakocko smo pripravili integracijo PayPala z Woocommerc trgovino.

Da bo integracija delovala je potrebno urediti določene nastavitve v Woocommerc trgovini.

Nastaviti je potrebno PayPal številčenje, saj mora biti številčenje enako v PayPalu, Metakocki in Woocommercu.

V nastavitvah v Woocommercu za PayPal odstranite predpono.

Izmenjava podatkov – EnaA

26. 10. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki

Izdelali smo novo povezavo, integracijo s spletnim trgovcem enaa.com.

Integracijo si vklopite v “Nastavitve/Vaše podjetje”, kjer izberete Enaa pri  “cenik – izmenjava” kot prikazano spodaj.

Ko boste shranili to novo izbiro, boste v Prodaja/Ceniki pridobili novo možnost v glavi cenika. Označitev za izmenjavo z Enaa.

Dodajanje slik na ponudbi in delovnem nalogu

25. 10. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki

V Metakocko smo dodali možnost dodajanja slik na artikle v Ponudbi in Delovnem nalogu.

Funkcijo vklopite v Nastavitvah/vaše podjetje kjer obkljukate “Dodajanje slik na artikle na dokumentih” in shranite spremembe

 

 

Ko na ponudbah in delavnih nalogih dodate artikle kliknete na “Pripni datoteko”, najdete sliko, ki jo želite dodati artiklu in jo naložite na artikel.

Izpis prodaje/ nabave po artiklih – izpis v xls, filter po kupcu/ dobavitelju

23. 10. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki

Izpisu prodaje in nabave  “Prodaja po artiklih – podrobno” oz “Nabava po artiklih – podrobno” smo dodali dodatne opcije.

Prva opcija je možnost izpisa obeh poročil v Excel (.xls)  (slika spodaj).

MetaKocka___Ko_poslovanje_postane_enostavno

Druga dodana opcija pa je dodaten filter, ki omogoči omejitev izpisa po kupcu (izpis prodaje) za pregled količine in vrednosti artiklov, ki ste jih prodali zgolj izbranemu kupcu.

Integracija s spletno trgovino Big Bang

30. 09. 2017 | Nasveti

V Metakocki smo dodali novost. Sedaj lahko povežete Metakocko z  Big Bang spletno trgovino.

 

 

Integracija spletne trgovine Big Bang z MetaKocko omogoča:

  • dodajanja artiklov v spletno trgovino Big Bang po ceni, ki je določena v ceniku Big Bang v Metakocki

Odpis poškodovanega/pokvarjenega izdelka – nadgradnja

27. 09. 2017 | Nasveti

V Metakocki smo dodali novo funkcijo pri odpisu poškodovanega/uničenega blaga.

Ko na dobavnici vnesete vse artikle, ki jih želite odpisat, vključite “Odpis” in tako se vam bodo vse cene artiklov spremenile v nabavne cene.

 

 

Sedaj vam ni več potrebno ročno popravljati cene artiklov v nabavne cene.

Izpis bruto cen na računu

26. 09. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki

Dodali smo novost v Metakocko.

Do sedaj ste lahko na računu izpisali samo neto cene artiklov (pod neto cenami so v oklepaju izpisane bruto cene – slika spodaj)

 

 

 

sedaj pa lahko natisnete račun tudi samo v neto ali samo bruto cenah ali v neto in bruto cenah.