MetaKocka blog

Novosti, nasveti, navodila ...

Excel – obarvanje vrstic s pogoji

17. 02. 2017 | Nasveti

Obdelava tabel v Excelu, ki vsebujejo veliko podatkov je lahko zamudno, predvsem pa hitro postane utrujajoče.

Excel ponuja nekaj funkcionalnosti, ki to delo olajšaja. Ena od teh funkcionalnosti je pogojno oblikovanje, ki omogoča, da hitro najdemo in označimo vse celice, ki vsebujejo določeno vrednost.

Slika artikla – izpis na naročilnici

15. 02. 2017 | Nasveti, Novice, Novosti v MetaKocki

Pripravili smo manjšo nadgradnjo naročilnic, ki jih pošiljate dobaviteljem. Dodali smo možnost, da se za artikle, kjer imate pri artiklih dodane slike le te izrišejo na naročilnici.

Ko izpisujete naročilnico izberete opcijo kot prikazano spodaj:

 

Na naročilnici se bo slika prikazala pod izpisom artikla kot prikazano zgoraj.

Ne prodajajte z izgubo – natančno izračunajte stroške in prodajno ceno!

13. 02. 2017 | Nasveti

Izračun prodajnih cen je ena od najtežjih nalog podjetnika.

Nekaj smo o tem že napisali, pa vendar na določitev prodajne cene vpliva veliko dejavnikov, med drugim tudi odvisni / povezani stroški, ki mnogokrat “uidejo” iz kalkulacije.

Povezani stroški, ki nastajajo tako pri nabavi in prodaji lahko hitro in močno zarežejo v doseženo razliko v ceno ali jo celo potisnejo v negativno območje.

Prednastavitev nabavnega cenika – izračun RVC

12. 02. 2017 | Novosti v MetaKocki, Pisarna

Pripravili smo nadgradnjo, ki omogoča, da je nabavna cena prikazana pri izračunu rvc tudi če nikoli še niste kupili artikla. Najprej izberete cenik pri uporabniku, kot je prikazano spodaj.

Če želite, da se nabavni cenik izbere že na ponudbi je potrebno polje vklopiti v nastavitvah kot prikazano spodaj.

Kupec / Dobavitelj – obarvanje v primeru dolga, hiter prikaz dolžnikov

08. 02. 2017 | Novice, Novosti v MetaKocki, Pisarna

Dodali smo nagradnjo, ki omogoča, da si vklopite možnost, da je kupec / dobavitelj v dialogu za izbiro obarvan rdeče, če obstaja dolg ( slika spodaj). Prikazana je tudi višina dolga v oklepaju za izpisom partnerja.

 

Funkcionalnost si vklopite v Nastavitve/ Vaše podjetje kot prikazano spodaj.

Excel – razdruževanje zapisa v več stoplcev

05. 02. 2017 | Nasveti

Podatke včasih dobimo v obliki, ko je v enem od stolpcev zapisano več podatkov, ki bi jih za nadaljno obdelavo želeli razdružene v več celic, stolpcev.

Primer takega zapisa je običajno zapis naslova, ki ga moramo za tiskanje npr nalepk za kuverte razdružiti v več stolpcev. 

Excel – združevanje vsebine dveh stolpcev v enega

04. 02. 2017 | Nasveti

Priprava oziroma obdelava podatkov včasih zahteva, da združimo vsebini dveh stolpcev v enega.

Primer kot prikazano spodaj – Ime in Priimek želimo iz dveh ločenih stolpcev združiti v en stolpec.

To naredimo s formulo =A2&” “&B2, ki jo vpišemo v željen stolpec kot prikazano spodaj v celici C2.

Prednosti integracije spletne trgovine z MetaKocko – Avtomatizacija

02. 02. 2017 | Nasveti, Shopify, Spletne trgovine, Woocommerce

Odločitev ali spletno trgovino integrirati z MetaKocko in ta del poslovanja avtomatizirati je večplastna in ima lahko večji vpliv tudi na način poslovanja podjetja.

Glavne prednosti integracije so:

  1. Avtomatska sinhronizacija naročil iz Spletne trgovine v MetaKocko prihrani čas, ki ga sicer porabite za ročno izdelavo računov in vpis v logistične programe za izdelavo nalepk. Prihrani pa tudi stroške napake, ki lahko nastanejo npr. pri pošiljanju blaga na napačen naslov.

Prikaz odprtih ( neobračunanih) dobavnic / prevzemnic

31. 01. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki, Pisarna

Pripravili smo nadgradnjo, ki omogoča hitro filtriranje neobračunanih dobavnic. Na seznamu dobavnic si vklopite opcijo “prikaži samo odprte” (prikazano na spodnji sliki).

 

 

enako pa tudi na prevzemnicah lahko preverite za katere prevzeme še niste prejeli računa:

 

ekipa MetaKocka

Excel – označevanje in brisanje duplikatov v tabeli

29. 01. 2017 | Nasveti

Priprava podatkov za uvoz v MetaKocko večinokrat zahteva nekaj obdelave podatkov v Excelu.

Pri izvozu iz starega programa v Excel, se navadno v tabeli pojavijo duplikati, ki jih je ročno težko prepoznati, hkrati pa je ročno brisanje večjega števila podvojenih artiklov zamudno in težko izvedljivo.

Delovni nalogi – ob realizaciji normativa ne dodaj material in delo

24. 01. 2017 | Delovni, Novosti v MetaKocki

V primeru, da za artikel za izdelavo uporabite artikel, ki je normativ, se ob vnosu porabe le tega artikla avtomatično doda tudi poraba materiala in dela (več). Določena podjetja so želela, da celotni material in delo vnesejo ročno, saj dobijo neposredno poročilo iz proizvodnje o porabljenem materialu in delu. Zato smo dodali možnost, da si pod Vaše podjetje izključite le to možnost.

Maloprodaja – skupine (kategorije) v bližnjicah

22. 01. 2017 | Davčne blagajne, Novosti v MetaKocki, Pisarna

Za Maloprodajni modul smo pripravili nadgradnjo, fukcionalnost ustvarjanja skupine, ki omogoči, da si na vmesniku za Maloprodajo dodate bližnjice do večjega števila atrtiklov v izbrani kategoriji.

Funkcionalnost si lahko vklopite v Nastavitve/ Vaše podjetje pri “Dodatna polja na artiklu:” – “Skupina”. Po vklopu boste na artiklih pridobili novo možnost označbe “Skupina”  kot prikazano spodaj:

Pošiljanje eRačunov partnerjem, ki niso proračunski uporabnik

21. 01. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki, Pisarna

Vedno več podjetji se odloča za brezpapirno poslovanje preko eRačunov. V Metakocki je bila do sedaj podprta priprava eRačunov samo za proračunske uporabnike oz. za pošiljanje v UJP sistem.

Sedaj lahko na partnerju nastavite točno kako obliko eRačuna potrebujete.

Bi želeli, da vas obveščamo o novostih? Spodaj vpišite vaše podatke:

Povezani dokumenti sedaj kot klikabilne povezave

19. 01. 2017 | Novosti v MetaKocki, Pisarna

Pripravili smo nadgradnjo, ki izboljšuje uporabnost vseh modulov v MetaKocki in po kateri ste uporabniki večkrat povprašali. Vse povezave med dokumenti so sedaj klikabilne kot prikazano spodaj:

povezani dokumenti so klikabilni

Na prikazano prikazano povezavo lahko kliknete in se premaknete na željeni dokument, ga pregledate/ natisnete in preko povezave pridete nazaj na izvorni dokument.

Ukinitev podpore za eSlog 1.5

18. 01. 2017 | Nasveti, Novosti v MetaKocki

UJP je z novim letom opustil verzijo eSloga 1.5 za izdajo eRačunov in se izključno uporablja verzija eSlog 1.6.x.

V Metakocki se za izvoz eRačunov že uporablja verzija 1.6 vendar pri izvozu eSloga pa verzija 1.5, kar povzroča veliko zmedo med uporabniki.