Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Denarni tok oziroma Cashflow podjetja 1.del

Mnogokrat se ob hitrem in zaposlenem delovniku vprašamo, kakšne podake o poslovanju bi pravzaprav morali spremljati, da smo lahko sigurni o tem, kako poslujemo?

Enostavnega odgovora na to vprašanje pravzaprav ni, pa vendar bi lahko dejali, da je prva informacija, ki bi jo ob jutranji kavi potreboval, podjetnik napoved denarnega toka.

Najprej kratka razlaga kaj pravzaprav je denarni tok podjetja. Zelo preprosto povedano je to napoved koliko plačil predvidevamo, da bodo prejeti na transakcijski račun vsak izbrani dan in koliko izplačil bomo izplačali. Rezultat je seveda kakšen bo ostanek denarja na računu glede na predvideno dinamiko plačil.

Preko napovedi denarnega toka lahko hitro razberemo mnogo pomembnih infromacij. Kot prvo kako gre prodaji, saj se prihodki pojavljajo kot prilivi, če prilivi upadajo ali pa so redki, pomeni da so v prodaji težave. Poleg tega vidimo, kako je z plačili dobaviteljem, če le teh zaradi premalo denarja na računu in premalo prilivov ne moremo plačati, pomeni da bomo kmalu v še bolj resnih težavah. To seveda ni tako drastično, če nam denarni tok pokaże, da v bližnji prihodnosti pričakujemo prihodke.

Torej, ko imamo denarni tok ob jutranji kavi pred seboj, se lahko kvalitetno odločamo npr. o tem ali bomo v prihodnje za premostitev časa do prihodnjih prihodkov pri banki dogovorili likvidnostni kredit ali pa če smo uspešni koliko “prostega” denarja bomo namenili investicijam.
Seveda pa mora biti zato, da lahko podjetnik dobi tak podatek ob jutranji kavi v priljubljenem lokalu, izpolnjenih nekaj pogojev, ki jih bom vsakega posebej razložil v naslednjih objavah.
Pogoji so:
1. Program, ki omogoča, da pregledujete te podatke na vašem mobilnem telefonu medtem, ko ste na kavi in ne v pisarni;
2. Program, ki pokrije vse, kar potrebujemo za napoved denarnega toka;
3. Program, ki upošteva vse dodatne parametre, kot so – kdaj bo določen kupec plačal glede na preteklo plačevanje, njegovo panogo in finančno oceno;
4. Program, ki bo te informacije znal predstaviti tako, da jih razume vsak podjetnik, tudi tisti ki nimajo finančnega predznanja;

Matej
MetaKocka