Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Prednosti in slabosti klicnih centrov

Glavna prednost klicnega centra za podjetje je zagotovo znižanje stroškov poslovanja. Hkrati z njim pa je prišlo do povišanja ravni storitev, kar predstavlja glavno prednost klicnega centra za stranke. Poleg prednosti klicnega centra pa lahko opredelimo tudi njegove slabosti, ki so povezane predvsem z naravo samega dela.

Prednosti klicnega centra za podjetje: podjetja so začela ustanavljati klicne centre predvsem zaradi zniževanja stroškov, vendar so z njihovim razvojem in računalniško podprto telefonijo pridobila še naslednje prednosti:

–          Povečanje učinkovitosti

–          Visoka kvaliteta storitev

–          Zadovoljstvo kupcev

–          Hiter odziv

–          Dostop do željenih informacij

–          Zmanjšanje števila operacij

–          Avtomatska obdelava podatkov

–          Zmanjšanje porabe časa

–          Optimizacija delovnih mest

–          Povečanje prodaje

–          Osebni pristop

Prednosti klicnega centra za stranke: zaradi računalniško podprte telefonije, visoko usposobljenih operaterjev in njihove časovne razpoložljivosti ima klicni center za stranke oziroma kupce naslednje glavne prednosti:

–          Visoka kvaliteta storitev

–          Časovna razpoložljivost operaterjev (24ur na dan, 7 dni v tednu)

–          Boljša informiranost

–          Hiter dostop do »prave osebe«

–          Prihranek časa zaradi hitrega odziva operaterja (na voljo večje število operaterjev)

–          Hitrejši odziv na zahteve strank

Slabosti klicnega centra

Tako z vidika podjetja kot z vidika strank lahko opredelimo naslednje glavne slabosti, ki so povezane predvsem z naravo samega dela v klicnem centru:

–          Problem čakalnih vrst v konicah (ta problem dokaj uspešno rešuje posebni sprejemni odzivnik; v primeru, da so

vsi operaterji zasedeni, odzivnik o tem obvesti klicočega)

–          Težnja k čim krajšemu povprečnemu času pogovora in k čim večjemu številu klicev; operaterji zaradi velikega

števila klicev ne posvečajo dovolj časa uporabnikom, da bi zaradi pristiska nadrejenih dosegli čim krajši

povprečni čas pogovora in opravili čim večje število klicev.