Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Kako CRM koristi malemu podjetniku?

Področje oziroma kratica CRM se v zadnjih letih pogosto pojavlja v člankih in pogovorih o tem, kaj naj bi podjetniki uporabljali za uspešnejše poslovanje. Izkušnje kažejo, da se trend podjetnikov, ki razume kaj je CRM povečuje, trend tistih, ki bi znali prepoznati kako bi jim CRM izboljšal poslovanje pa narašča bistveno počasneje.

Področje, kot je CRM, torej zahteva kot temu pravimo “primer” uporabe, ki bi prikazal kako bi uporaba CRM-ja malemu podjetniku prinesla več posla, zaslužka in večje zadovoljstvo njegovih kupcev. Za primer bomo vzeli podjetnika Janeza, katero podjetje se ukvarja z elektro napeljavami.

Podjetnik Janez je pridobil posel izvedbe elektronapeljave v hiši Marjana. Janez prične z delom, med odmorom za kosilo pa Janez Marjanu postavi vprašanja, kot so kje je Marjan zaposlen, kako gre podjetju in kakšni so načrti podjetja.

Marjan Janezu pove, da podjetje, kjer je zaposlen posluje dobro in da v prihodnje načrtujejo selitev v nove prostore, ki jih bodo gradili v roku pol leta. Janez ugotovi, da je tu priložnost tudi zanj. Namesto, da bi Marjana prosil naj ga pokličejo, če bodo rabili podizvajalca povpraša kdo je v Marjanovem podjetju odgovoren za gradnje in kdaj bi bilo smisleno kontaktirati to osebo. Marjan mu pove ime in priimek odgovorne osebe in termin kdaj bi bilo najbolje poklicati. Janez si to zabeleži in te podatke takoj vnese v CRM kot prodajno priložnost. Janez pri Marjanu zaključi delo in čez 3 mesece ga CRM opozori, da naj pokliče odgovorno osebo v Marjanovo podjetje.

Janez pokliče in dogovori za kratek informativni sestanek. Šef nabave Jože  mu pove, da so v fazi izračuna stroškov gradnje in Janez se ponudi, da pri tem pomaga in pregleda načrte za gradnjo. Ker ima Janez izkušnje z napeljavami hitro vidi nekaj možnih izboljšav, ki bodo naročniku znižali stroške. Jože je seveda s predlogi zadovoljen in Janez  dobi posel.

Dokumentacija, ki jo je Jože Janezu predal pa omogoča Janezu, da se naredi popis materiala, ki bi ga potreboval če bi dobil ta posel. Ker je do izvedbe posla še dovolj časa ima Janez čas poiskati najugodnješega dobavitelja in se pogajati za ceno.

Janez je ugotovil, da si zapisovanje in beleženje kratkih pogovorov in zastavljanje vprašanj prinaša polno novih priložnosti zato enak pogovor, kot ga je imel z Marjanom ponovi z Jožetom, ki ima bistveno širši krog znancev. Pridobi mnogo dobrih kontaktov za prihodnji posel. Med pogovorom pa povpraša tudi če je kateri izmed kontaktov specifičen, ima posebne želje. Jože mu pove nekaj namigov in Janez si to skrbno zabeleži in to tudi upošteva ko kontaktira te osebe. Zaradi pravilnega pristopa hitreje dobi tremin za informativni sestanek.

Primer bi lahko razširili še z širšo analizo priložnosti  pa vendar je bilo bistven del prikazan. Nazorno je razvidno, da je CRM proces, ki v primeru da je v uporabi zagotavlja, da tudi mali podjetnik z organiziranim beleženjem informacij, priložnosti na vseh področjih dvigne možnosti za pridobitev posla.