Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Kako izračunamo lastno in prodajno ceno produkta?

Poenostavljeno je struktura lastne cene sledeča:

1. Neposredni materialni stroški (stroški nakupa blaga, pomožnih materialov,..)
2. Neposredni stroški dela
3. Neposredna amortizacija (stroški amortizacije sredstev, ki jih uporabljamo za izdelavo produkta)

Če seštejemo 1 + 2 + 3 dobimo “Skupne neposredne stroške”. Če tem prištejemo še

4. Posredni stroški izdelave (obratna režija)
5. Posredni stroški nabave, prodaje in uprave podjetja

dobimo “Lastno ceno proizvoda.” (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

Ko prištejemo še

6. željen dobiček na enoto

dobimo “Prodajno ceno proizvoda.” ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ). Ta prodajna cena nam je odlična orientacija za preverjanje cen proizvodov konkurence, testiranje odzivnosti trga oziroma za lansiranje novega proizvoda. Dodatna prednost tega izračuna je, da razkrije tudi kje so skrite rezerve znotraj kalkulacije – torej kje bi lahko z nekaj zmanjšanja najbolj znižali lastno ceno proizvoda in pri isti prodajni ceni povečali dobiček.

Oglejte si še kako različni stroški vplivajo na izračun prodajne cene

Bi želeli, da vas obveščamo o novostih? Spodaj vpišite vaš email: