Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Order Management – Iskanje prodajnih naročil po Spletni trgovini

V Order Managementu smo možnostim iskanja/filtriranja prodajnih naročil dodali novo možnost, to je filter »Spletna trgovina« Nova funkcionalnostjo vam omogoča, da poiščete naročila, ki so bila naročena v določeni spletni trgovini.   Funkcionalnost je uporabna, ko želite obdelati le naročila določene spletne trgovine in jim npr. spremeniti status ali pa natisniti nalepke za izbrano spletno …

Order Management – Iskanje prodajnih naročil po Spletni trgovini Preberi več

Order Management – Periodično pošiljanje SMS obvestil

V Order Managementu smo za uporabnike, ki imajo vklopljeno možnost pošiljanja SMS sporočil za obveščanje kupcev, dodali možnost periodike torej »Ponavljaj na«. Nova funkcionalnost omogoča, da nastavite periodično pošiljanje SMS obvestil, ki se bo izvajalo dokler se status naročila ne spremeni v enega od statusov,  ki so določeni v polju »Ne izvedi pošiljanja«. Funkcionalnost je …

Order Management – Periodično pošiljanje SMS obvestil Preberi več

Prikaz Pričakovane dobave v Info artikla

Pri prikazovanju zaloge v “info” področju artikla smo pripravili nadgradnjo, ki omogoča prikaz »pričakovane količine in datuma dobave« iz naročilnic. Z nadgradnjo boste lahko v “info” področju artikla videli neprevzeto količino in datum pričakovane dobave za izbrani artikel. Datum pričakovane dobave se bo izpisal le v primeru, da v naročilnici vpišete datum predvidene dobave. V …

Prikaz Pričakovane dobave v Info artikla Preberi več

Order Management – Proženje obvestil z uporabo dodatnih pogojev

Pošiljanje obvestil v paketu Order Management smo nadgradili z možnostjo določanja »dodatnih pogojev« za proženje pošiljanja SMS ali E-mail obvestil. Proženje obvestil lahko izvedete z uporabo dinamičnih spremenljivk, ki so zapisani v meta podatkih vaših naročil. V dodatnih pogojih vnesete “ključ” za dinamično spremenljivko in določite vrednost kdaj naj se obvestilo proži in kdaj ne. …

Order Management – Proženje obvestil z uporabo dodatnih pogojev Preberi več

Order Management – Prikaz celotne vsebine pri opombah, ko je tekst daljši

Pri prodajnih naročilih v Order Managementu, smo naredili izboljšavo pri prikazu opomb, ki vsebujejo daljše tekste. Nadgradnja omogoča hiter pregled celotne vsebine opombe, da ne zgrešite pomembnih navodil, ki so napisana v opombah.   Celoten prikaz opombe se pridobi tako, da z kazalcem miške kliknete na besedilo, ki je vpisano v opombi, ko je naročilo …

Order Management – Prikaz celotne vsebine pri opombah, ko je tekst daljši Preberi več

Order Management – Iskanje po več šifrah artikla – SKU kodi

V Order Managementu smo nadgradili možnost iskanja / filtriranja prodajnih naročil po šifri artikla (SKU kodi). Nova funkcionalnostjo omogoča, da v filter »Šifra artikla« vpišete več šifer, ki so ločene z vejico in najdete vsa prodajna naročila, ki vsebujejo vpisane šifre. Funkcionalnost je uporabne, ko želite izpisati le prodajna naročila, ki vsebujejo določene artikle in …

Order Management – Iskanje po več šifrah artikla – SKU kodi Preberi več

Prehod v novo poslovno leto 2021

1. Zaključite poslovno leto (izdani, prejeti računi, neobračunane dobavnice, prevzemnice) Pred naslednjim korakom preverite ali ste izdali in prejeli vse račune za poslovno leto, ki ga zaključujete. Vrivanje dokumentov v preteklo leto po tem, ko ste tekoče že začeli je zapleteno. 2. Nastavite številčenje dokumentov za novo poslovno leto Kliknite na “Nastavitve” in “številčenje” Vnesite številke …

Prehod v novo poslovno leto 2021 Preberi več

Order Management – Masovna sprememba države in skladišča

V Order Managementu smo nadgradili funkcionalnost »Sprememba naročil«. Poleg obstoječih operacij, smo dodali še novi možnosti masovnega spreminjanja naročil: Država: ki omogoča masovno spreminjanje države kupca, prejemnika ali pri obeh hkrati. Skladišče: ki omogoča masovno spremembo skladišča na prodajnih naročilih. Funkcionalnost je uporabna v primeru, da je pri večjem številu prodajnih naročil vnesena napačna država …

Order Management – Masovna sprememba države in skladišča Preberi več

Order Management – SMS obvestila – Krajši URL za dinamično vrednost v meta podatkih naročila

Spletni naslovi (URL) so pogosto zelo dolgi in je pošiljanje le teh z SMS sporočili nepraktično, saj zasedejo veliko število znakov. V Order Managementu, smo pri vnosu vsebine za pošiljanje SMS obvestil, dodali novo možnost, ki omogoča krajšanje URL naslova, ki je vpisan v dinamični vrednosti v meta podatkih naročila. Novo funkcionalnost uporabite tako, da …

Order Management – SMS obvestila – Krajši URL za dinamično vrednost v meta podatkih naročila Preberi več

Order Management – Dodatni stolpec Plačan znesek

V kolikor v spletni trgovini ponujate možnost delnega plačila naročila (npr. 20% ob naročilu ostalo pred odpremo) in želite pred odpremo naročila vedeti katera naročila so plačana v celoti, da jih lahko odpremite, smo v Order Managementu dodali možnost, da si v seznam prodajnih naročil vključite stolpec »Plačano znesek« Z vključitvijo stolpca, kjer je vidno …

Order Management – Dodatni stolpec Plačan znesek Preberi več

Izpis rezervacij v skladišču – Izpis prosto zaloge artikla

Hitri pregled rezervacij na skladišču smo dopolnili z dodatnim izpisom, ki sedaj prikazuje tudi prosto zalogo artikla. Prosta zaloga, je prikazana v padajočem vrstnem redu od najstarejše rezervacije na vrhu navzdol. Prikaz se prikliče z klikom na število rezervacij kar odpre manjše okno, kjer so prikazani podatki rezerviranega artikla. Tako boste vedeli, koliko je preostanek …

Izpis rezervacij v skladišču – Izpis prosto zaloge artikla Preberi več

Order Management – Dodatni pogoji pri pošiljanju obvestil “Vrednost pošiljke”

Pri “Dodatnih pogojih” za pošiljanje obvestil, smo dodali možnost vnosa dodatnega parametra »vrednost pošiljke«, ki vam omogoča, da določite vrednost pri kateri želite, da se obvestilo pošlje oz. ne pošlje. Funkcionalnost je uporabna v premeru reklamacij, ko ima naročilo vrednost 0 oz. minimalno vrednost ( ki jo morate določiti zaradi carine itd.) in takrat ne …

Order Management – Dodatni pogoji pri pošiljanju obvestil “Vrednost pošiljke” Preberi več

Order Management – Sprememba statusa in kreiranje računa za večje število prodajnih naročil

Že obstoječo funkcionalnost  “Sprememba naročil” smo nadgradili in omogočili, da večjemu številu naročil spremenite status naročila in hkrati za njih kreirate račune. Spreminjanje se izvede v Dodatnih nastavitvah / Order Management v zavihku Sprememba naročila. V “Seznam naročil” vnesete naročila kupcev oziroma podatek, ki ste ga določili pri “Podatek iz naročila”, izberete nov status v …

Order Management – Sprememba statusa in kreiranje računa za večje število prodajnih naročil Preberi več

Poročilo “Okoljske dajatve elektronske oprema”

Za vse uporabnike Metakocke, ki so zavezanci za plačilo okoljske dajatve, smo pripravili novo poročilo » Okoljske dajatve elektronske oprema«, ki vam omogoča izpis ustreznih podatkov za poročanje. Poročilo vsebuje tri zavihke: Napake, v tem zavihu so izpisani artikli, ki ne vsebujejo potrebnih podatkov (ustrezne carinske tarife in teže), za te artikle je potrebno vnesti …

Poročilo “Okoljske dajatve elektronske oprema” Preberi več