Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Odločili ste se za kredit, kaj je potrebno vedeti – 1.del

Vrst kreditov in vzrokov zakaj se odločate za kredit je dandanes veliko, tej temi se bomo posvetili drugič, problem pa je vedno zgolj eden – imate premalo denarja.

Prva napaka, ki jo velikokrat naredijo podjetniki, da se za najemanje kredita odločajo v zadnjem trenutku, ko ni dovolj časa za pripravo in kvalitetne izračune posledic.
Druga napaka, ki izhaja iz prve je da podjetniki ne izračunajo točno zneska oziroma koliko denarja resnično potrebujejo. Tako mnogokrat vzamejo preveč denarja, ki ga niso sposobni vrnit.

Tretja napaka, ki izhaja iz slabih podatkov (mnogo malih podjetnikov ne uporablja poslovnih programov, ki tovrstne projekcije ponujajo) pa da ne ocenijo sposobnosti odplačevanja na podlagi bodočih prihodkov.

Te napake rešuje načrtovanje gotovinskih tokov ali “cashflow”, katerega izredno uporabnost in enostavnost bomo prikazali v naslednjih objavah.

Torej časa ima podjetnik, ki se ni uspel pripraviti na pomanjkanje denarja zelo malo; kaj pravzaprav lahko naredite?
Prvi korak je da pridobite ponudbe za kredit od več različnih bank, hkrati pa se pozanimajte se o možnih subvencijah obrestne mere kredita na podjetniškem skladu. Ko boste ponudbe prejeli z vašo “domačo” banko poiskusite pogoditi za čimbojše pogoje oziroma boljše kot vam jih ponuja najboljša konkurenčna banka. Seveda to ni tako enostavno kot se sliši, saj banke načrtno ponudbe napišejo tako, da jih je težko medsebojno primerjati.

Da bi lahko presodili kaj pravzprav je dobra ponudba je potrebno vedeti kaj pomenijo kratice, ki jih navajajo banke v ponudbah, saj banka mnogokrat računa na vašo nevednost in nujnost odločitve.

Torej najprej najpogostejši izrazi:

EOM – Efektivna obrestna mera (EOM) in njen izračun – Eom je tista obrestna mera, ki poleg deklarirane bančne obrestne mere upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,… Tako izražena obrestna mera kreditojemalcu zagotovi jasno sliko o celotni vrednosti kredita in omogoči primerjavo ponudnikov kreditov.

Poglejmo si na primeru.
Danes najamemo 5.000 € kredita za eno leto. Obrestna mera je 10 %. Čez eno leto vrnemo 5.500 €. V kolikor pri pridobivanju in v času trajanja kreditnega razmerja nismo imeli nobenih dodatnih stroškov je EOM enaka pogodbeni obrestni meri torej 10%.
Resničnost je seveda popolnoma drugačna, banke namreč zaračunavajo stroške odobritve, vodenja kredita, zavarovanja, notarske overitve itd.
Ko seštejemo stroške ugotovimo da imamo 7% skupnih stroškov kredita (računano na višino kredita) kar znese 350 Eur. Efektivni ostanek (denar, ki ga imamo na razpolago za potrošnjo) je torej 4.650 Eur.
Razlika med zneskom 4.650 Eur in 5.500 Eur, ki jih bomo vrnili banki na podlagi pogodbe je precej narastla in obrestna mera je poskočila. Izračunano to pomeni – 5.500/4.650 = 1,1827956, kar pomeni da je EOM 18,28%, kar je skoraj podvojitev začetno deklarirane bančne obrestne mere.

Euribor oz Euro Interbank Offered Rate, je povprečje obrestnih mer po katerih si 50 Evropskih bank medsebojno posoja denar. Obstajajo različne navedbe Euribor 3m, Euribor 6m, kar opredeljuje v kolikšnem času bo banka, ki vam kredit ponuja korigirala obrestno mero s tržno obrestno mero. Gibanje Euribor lahko spremljate na http://www.euribor-rates.eu/

Libor oz London Interbank Offered Rate je referenčna obrestna mera, vsebinsko enaka EURIBOR-ju, le da se LIBOR določa v Londonu. V obeh primerih gre za medbančno obrestno mero, po kateri si banke medsebojno ponujajo depozite. Opredeljen je za valute kot so CHF in USD.

Interkalarne obresti – Interkalarne obresti so obresti za čas posojila, torej za čas od začetka črpanja (uporabe) posojila do pogodbeno dogovorjenega začetka odplačevanja kredita. To pomeni, da vam bo banka v primeru da boste najeli kredit 15tega v mesecu vam bo banka obračunala obresti oz 15tega do zadnjega dneva v tem mesecu.

Anuiteta –  obrok, ki ga navadno odplačujete mesečno, kot popračilo oz. vračilo posojila. Pri anuiteti je potrebno vedeti, da je odvisna od obresti. Majhna sprememba v višini obrestne mere prinese dodatek k višini anuitete, kar pri kratkoročnem kreditu ni problematično, pri dolgoročnih kreditih pa se preplačilo npr. zgolj 45 Eur/mesec v 5 letih spremeni v 5.400 Eur dodatnega denarja za poplačilo.

Ročnost kredita – poznamo kratkoročne kredite in dolgoročnejši kredite

več v naslednji objavi..