Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Odločili ste se za kredit, kaj je potrebno vedeti – 2.del

Pa si poglejmo kako najlažje izračunati koliko kredita potrebujete v primeru, da se soočate z začasnim problemom likvidnosti vašega podjetja. Pri tem izračunu je privzeto, da vaše podjetje posluje normalno in že imate že potrjene prodajne aktivnosti, ki bodo v nekaj mesecih generirale nove prihodke.

Osnova za izračun so seveda čimbolj natančni podatki o poslovanju vašega podjetja, konkretno podatek o mesečnih fiksnih stroških podjetja, zapadlem dolgu do dobaviteljev (če seveda obstaja) in dolgu, ki še bo zapadel v času, ko ne ustvarjate prihodkov.

Priporočljivo je, da si te podatke izpišete iz poslovnega programa, če tega ne uporabljate pa poiskusite te podatke sešteti v Excelu.

Fiksni stroški so vsi tisti stroški, ki jih nastanejo z obratovanjem podjetja in niso vezani na prodajo. To so stroški kot so npr.: plače, gsm, telefon, najemnina, leasing avtomobilov, elektrika, internet, stroški računovodstva, članarin, bančni stroški, krediti, …

Znesek mesečnih stroškov pomnožite s številom mesecev, ki bodo pretekli do trenutka ko pričakujete nove prilive in prihodnjih prodaj.

Torej če imate fiksne stroške 7000 eur in je znesek že zapadlega dolga do dobaviteljev 1500 eur, nov prihodek pa pričakujete čez 2 meseca pomeni, da 7000 eur pomnožite z 2 in prištejete 1500 eur, kar znese 15.500 eur.

Pri tem izračunu morate biti pozorni tudi na rok plačila kupca, zanesljivost plačnika, hkrati pa premisliti ali boste za nabavo blaga za prodajo morali avansno plačati dobavitelju.

Če je rok plačila 45 dni pomeni, da moramo zgornjemu znesku prišteti še fiksne stroške meseca in pol, v primeru da je kupec nereden plačnik pa še dodatnega pol meseca. S tem zamikom se verjetno poveča dolg, ki bo v prihodnje zapadel in to je potrebno upoštevati.

Poenostavljena formula bi potem bila:

Znesek likvidnostnega kredita = Mesečni fiksni stroški x št.mesecev do priliva (z upoštevanjem zamude plačila in roka plačila kupca) + že zapadel dolg do dobaviteljev + dolg do dobaviteljev, ki še bo zapadel v času, ko čakamo priliv + avans dobavitelju.