Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Prehod v novo poslovno leto 2024

1. Zaključite poslovno leto (izdani, prejeti računi, neobračunane dobavnice, prevzemnice)

Pred naslednjim korakom preverite ali ste izdali in prejeli vse račune za poslovno leto, ki ga zaključujete. Vrivanje dokumentov v preteklo leto po tem, ko ste tekoče že začeli je zapleteno.

2. Nastavite številčenje dokumentov za novo poslovno leto

Kliknite na “Nastavitve” in “številčenje

Vnesite številke v Stolpec “Naslednja številka” s katerimi boste začeli šteti v novem poslovnem letu. Če uporabljate zapono npr: “/2024” jo vpišite v stolpec Zapona pri vseh dokumentih, kjer želite to uporabiti.

Primer vnosa:

Če začenjate štetje Prodajnih računov – Domačih s številko 1 in  uporabljate zapono “-2024”  pri  “Prodaja – Računi – Domači” v stolpec “Naslednja številka” vpišete “1” v stolpec “Zapona” pa “-2024”.

To ponovite pri vseh dokumentih, kjer začenjate s ponovnim štetjem.

Vnos shranite in začnite z izdajo dokumentov v novem poslovnem letu.

 

Davčne blagajne številčenje –

resetiranje zaporednih številk računov v novem poslovnem letu

V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.

Zakon ne predpisuje, da se morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto začeti z 1.

»Resetiranje« številk računov ob začetku novega poslovnega leta ni niti obvezno niti ni prepovedano.

Pravila za »resetiranje« številk računov določi zavezanec v internem aktu izdanem na podlagi šestega odstavka 5. člena ZDavPR.

Vir:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf

 

3. Izvedba inventure (ni obvezen korak)

02

 

Izberite Skladišče “Inventura“.

Izdelava inventure za poslovanje v MetaKocki ni obvezna, je pa koristna za vse uporabnike, ki poslujete materialno.

Kliknite na (+) in kliknite na gumb “Izpiši podatke”

 

4. Izpis inventurnega stanja / uvoz podatkov

04

 

Izdelala se bo Excel datoteka, ki vsebuje podatke o zalogi, ki je v MetaKocki. Odprite jo in v stolpec “Inv. Zaloga” vpišite dejansko prešteto stanje. Vsako skladišče v MetaKocki je v tabeli prikazano kot svoj zavihek.

Vnose shranite.

Datoteko v MetaKocki izberite, nastavite datum inventure in kliknite na Gumb “Uvoz podatkov”.

Če v datoteki, ki jo uvažate ni napak bo v spodnjem delu izpisalo sporočilo, da je bil uvoz uspešen. V primeru napake, preberite sporočilo, izdelajte ustrezne popravlje in ponovite uvoz.

OPOZORILO:  Če na dan inventure poslujete, potem bo vnešeno stanje inventure veljalo na koncu dne uvoza inventure!

5. Izpišite poročilo Inventurni manjki/ viški

05

 

Po uspešnem uvozu Excel datoteke se bo avtomatično generiralo poročilo “Inventurnih viškov/manjkov” z datumom inventure.

Izberite inventuro kot kaže zgornja slika, kliknite na tiskalnik in izpišite poročilo.

 

Uspešno poslovanje

ekipa MetaKocka

Bi želeli, da vas obveščamo o novostih? Spodaj vpišite vaše podatke: