Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

REST put_document – preverjanje edinstvene številke naročila kupca – zapis računa

V kolikor uporabljate put_document klic za zapis izdanih računov, smo funkcionalnost “Preverjanje edinstvene številke naročila kupca” nadgradili, da se preverjanje le-te izvaja tudi pri zapisu računov.

Funkcionalnost je uporabna v primeru, da vaš zaledni sistem ne izvaja kontrole številke naročila. Edinstvena oznaka naročila pa je uporabna predvsem pri dostavnih službah, ki zahtevajo edinstvenost.

Funkiconalnost vključite v dodatnih nastavitvah / API / Nastavitve:

Omejitev znotraj države

V kolikor je vključena funkcionalnost “Preverjane edinstvene številke naročila kupca” lahko vključite še funkcionalnost omejitve znotraj države in shranite. S tem bo pri kreiranju novih dokumentov preverjalo naročila kupcev za vsako državo posebej.

V primeru, da bo poslani dokument imel podvojeno številko naročila, boste dobili odgovor v naslednji obliki :

  • opr_code_app = 7
  • opr_desc_app = “Documents with some buyer order already exist”
  • duplicate_doc_list – seznam prodajnih naročil, ki imajo enako številko naročila kupca

Uspešno poslovanje

ekipa MetaKocka

Bi želeli, da vas obveščamo o novostih? Spodaj vpišite vaše podatke: