Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Pravice – omejitev funkcionalnosti, poročil in grafov

V vašem podjetju MetaKocko uporablja vse več uporabnikov. Nekateri so zaposleni v podjetju, drugi pa mogoče delajo kot zunanji izvajalci. To narekuje omejitev dostopa do podatkov, ki so podjetju najbolj pomembni. Sedaj uporabnikom lahko poljubno omejite pravice npr. :

 • želite, da zaposleni vnašajo porabo materiala na delovnem nalogu in ne želite dostopa do drugih delov MetaKocke,
 • omejiti prodajnikom pogled zgolj na pregled in delo s kupci, katerih on je skrbnik,
 • zunanjim partnerjem omogočiti dostop do vpogleda v zalogo blaga na skladišču,
 • zaposlenim omejiti dostop do poročil in grafov poslovanja,
 • nabavnem oddelku dodeliti dostop do nabave in skladišča, ne pa tudi prodaje, banke.

S pomočjo pravic lahko sedaj zgoraj naštete in podobne primere uporabe MetaKocke tudi izvedete.

V formi “Uporabniki” lahko sedaj za vsakega uporabnika nastavite pravice na naslednjih področjih :

 • Aplikacija – pokriva vsa področja v aplikaciji – prodajo, nabavo, skladišče, itd ter tudi vsak tip dokumentov (ponudbe, račune, prevzemnice, itd). Če npr. izključimo Prodaja – Ponudba, potem uporabnik na začetnem ekranu in znotraj prodaje ne bo videl povezave “Ponudba”.
 • Poročila – za vsako poročilo lahko določimo, ali jo uporabnik vidi ali ne. Če poročila ne vidi, se mu v dialogu za tiskanje ne prikaže.
 • Grafi – podobno kot pri poročilih, lahko za vsak tip grafa določimo, ali ga bo uporabnik videl.

Poglejmo si sedaj bolj podrobno, kako se uporabljajo privilegiji na aplikaciji. Za primer vzemimo kar področje “Prodaja” :

 • če imamo vključeno celotno “Prodaja”, potem uporabnik lahko izvaja vse operacije (dodajanje, brisanje, urejanje) nad vsemi področji (kupci, ponudbe, računi, itd) prodaje. Primer na zgornji sliki.
 • “Prodaja” lahko tudi izključimo in nastavimo pravice za posamezna področja (glej primer spodaj),
 • če vključimo celotno področje (primer “Kupec” na spodnji sliki), potem ima uporabnik vse pravice na tem področju,
 • uporabniki lahko tudi določimo, da bo na posameznem področju lahko samo pregledoval dokumente, ne bo jih pa mogel dodajati, urejati ali brisati. V tem primeri vključimo samo pravico “Pregled” (glej “Delovni nalogi” na spodnji sliki),
 • če imamo več prodajalcev in bi radi, da vsak vidi prodajne račune samo za svoje stranke, jim lahko vključimo pravico “Skrbnik – lastni zapisi” (glej primer na spodnji sliki za “Račun”).
 • lahko si želimo, da uporabnik določenega področja sploh ne bo videl – recimo “Ponudbe” na spodnji sliki. V tem primeru izključimo pravico nad celotnim področjem.

Na podobni način lahko uredite pravice uporabnikov tudi na ostalih področjih – Nabavi, Skladišču, Banki, CRM in nastavitvah.

S pravicami smo vpeljali tudi nov pojem pri partnerjih – “Skrbnik”. Na posameznem naslovu partnerja določimo uporabnika MetaKocke, ki bo skrbnik podjetja na izbranem naslovu. Če temu uporabniku nastavite pravico “Skrbnik – lastni zapisi”, bo videl zgolj dokumente, ki so namenjeni partnerju, katerega je skrbnik.