Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Menična izjava – primer

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ( TRASANTA ) POGODBA ______________________________________ Po zgoraj navedeni pogodbi izdajatelj menice izročam 2 bianco menice za zavarovanje vseh njenih terjatev, na kateri je podpisan za izdajatelja menice ________________________________________ Direktor, Priimek in ime;  dela in naloge podpis Podpisnik menic je pooblaščen za podpis menice. Izdajatelj menic pooblaščam družbo ____________(prejemnika menice). , da …

Menična izjava – primer Preberi več

Menica

Menica je vrednostni papir, ki je lahko plačilno sredstvo, kreditni inštrument in služi kot zavarovanje obveznosti. Izdana mora biti v pisni obliki, menična obveznost pa nastane z vpisom v menico in se uveljavlja ter prenaša z menico. Po vsebini je precej preprosta, najlažje je če jo kupite v knjigarni. – glej sliko spodaj. Slika: Menica …

Menica Preberi več

Kako CRM koristi malemu podjetniku?

Področje oziroma kratica CRM se v zadnjih letih pogosto pojavlja v člankih in pogovorih o tem, kaj naj bi podjetniki uporabljali za uspešnejše poslovanje. Izkušnje kažejo, da se trend podjetnikov, ki razume kaj je CRM povečuje, trend tistih, ki bi znali prepoznati kako bi jim CRM izboljšal poslovanje pa narašča bistveno počasneje. Področje, kot je …

Kako CRM koristi malemu podjetniku? Preberi več

Kaj pravzaprav je CRM?

CRM oz. Customer Relationship Management je metodologija, ki opredeljuje proces podrobnega in organiziranega spoznavanja potreb, zahtev in želja obstoječih in novih potencialnih kupcev. Cilj je dober oz. odličen partnerski odnos – zadovoljen in lojalen kupec, ki podjetju zagotavlja tržno uspešnost. Z izrazom CRM se največkrat poimenuje kar programsko opremo, ki zagotavlja podporo temu procesu, pa …

Kaj pravzaprav je CRM? Preberi več

Denarni tok oziroma Cashflow podjetja 1.del

Mnogokrat se ob hitrem in zaposlenem delovniku vprašamo, kakšne podake o poslovanju bi pravzaprav morali spremljati, da smo lahko sigurni o tem, kako poslujemo? Enostavnega odgovora na to vprašanje pravzaprav ni, pa vendar bi lahko dejali, da je prva informacija, ki bi jo ob jutranji kavi potreboval, podjetnik napoved denarnega toka. Najprej kratka razlaga kaj …

Denarni tok oziroma Cashflow podjetja 1.del Preberi več

Metode spremljanja in merjenja zadovoljstva uporabnikov

Zavest o tem, kako pomembna dejavnika v tržnem okolju sta zadovoljen uporabnik in s tem povezana lojalnost, bi morala biti danes veliko bolj zasidrana v viziji slovenskih podjetij. Zadovoljstvo uporabnikov pomeni njihov odziv na neko (ne)izpolnitev, njihovo sodbo o tem ali je izdelek oz. storitev dosegla nivo  izpolnitve ali ne. Nekatere ocene kažejo, da povprečno …

Metode spremljanja in merjenja zadovoljstva uporabnikov Preberi več

Dodatni teksti na dokumentih

Pri izdajanju ponudb, računov, naročilnic, itd. je pogosto potrebno pripisati dodatna obvestila, opozorila ali navodila osebam, katerim je dokument namenjen. Vsebina dodatnih tekstov na računih se pogosto ponavlja, zato smo v MetaKocki uporabnikom olajšali delo z funkcionalnostjo, ki si tekste, ki jih uporabnik vpiše zapomni. Primer uporabe: 1. na spodnji sliki je prikazano orodje, ki …

Dodatni teksti na dokumentih Preberi več

Prednosti in slabosti klicnih centrov

Glavna prednost klicnega centra za podjetje je zagotovo znižanje stroškov poslovanja. Hkrati z njim pa je prišlo do povišanja ravni storitev, kar predstavlja glavno prednost klicnega centra za stranke. Poleg prednosti klicnega centra pa lahko opredelimo tudi njegove slabosti, ki so povezane predvsem z naravo samega dela. Prednosti klicnega centra za podjetje: podjetja so začela …

Prednosti in slabosti klicnih centrov Preberi več

Pregled nad poslovanjem – prihodki od prodaje

Prihodki podjetja so ena pomembnejših kategorij, ki jo mora podjetnik nadzorovati. Bolj kot trenutni prihodki je pomemben trend prihodkov. Vsak podjetnik si seveda želi, da bi bil trend naraščajoč kot je prikazano na spodnji sliki. Žal prodaja največkrat nima takšnih pozitivnih skokov, kot to prikazuje graf ampak precej bolj umirjeno nihanje in rast. Najpomembnjše je …

Pregled nad poslovanjem – prihodki od prodaje Preberi več

Pregled nad poslovanjem – neizterjan in že zapadel dolg kupcev

Pregled in nadzor nad poslovanjem podjetja v teh precej zahtevnih časih je nekaj, kar bi si moral zagotoviti vsak podjetnik. Žal je situacija v mnogih sicer dokaj uspešnih podjetjih precej drugačna, daleč od nadzorovane. Stroški, ki so nenadzorovano rastli, drseči prihodki, neizterjani dolžniki so pripeljali marsikatero podjetje v Sloveniji v zadnjem letu do stečaja. Mnogim …

Pregled nad poslovanjem – neizterjan in že zapadel dolg kupcev Preberi več

Klicni center kot orodje neposrednega komuniciranja

Tržne razmere, ki vplivajo na poslovanje podjetij, zahtevajo od njih ne le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost izdelka, temveč predvsem učinkovito komuniciranje. Sodobna podjetja imajo zapleten sistem trženjske komunikacije. Komunicirajo tako z dobavitelji, potrošniki, posredniki kot tudi z različnimi javnostmi. Splet trženjske komunikacije (imenovan tudi promocijski splet) sestavlja pet poglavitnih dejavnosti: Oglaševanje Direktni marketing …

Klicni center kot orodje neposrednega komuniciranja Preberi več

Kaj vse mora pisati na računu, da je v skladu z zakonom?

Eno izmed vprašanj, ki nam ga pogosto postavijo naši uporabniki so obvezne navedbe na izdanem računu. Pa poglejmo –  Izdaja računov po ZDDV-1 opredeli podatke v 3.členih – 81., 82, in 83.členu 81. člen (obveznost izdajanja računov) (1) Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za: 1. dobave blaga ali storitev, ki jih …

Kaj vse mora pisati na računu, da je v skladu z zakonom? Preberi več

Katerega smo čez 14 dni?

Izdajamo račun in s partnerjem smo se dogovorili za 14 dnevni rok plačila. Kateri datum je že čez 14 dni, da se ne zmotimo pri datumu ko mora plačati? V MetaKocki vam tega ni potrebno vedeti – v datumsko polje roka plačila enostavno vpišete odmik števila dni od današnjega dneva in po pritisku na tipko …

Katerega smo čez 14 dni? Preberi več

Bonton telefonskega komuniciranja

Za uspešno izvedbo telefonskega klica oz. pogovora je potrebnih kar nekaj predpriprav. Predvsem je pomembna dobra priprava na pogovor, nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na bonton telefonskega komuniciranja. Telefon je nenadomestljiv v sodobnem poslovnem svetu, vendar pa lahko napačna uporaba vpliva na ime vsakega podjetja in nepravilna komunikacija lahko povzroči veliko škode. Po telefonu …

Bonton telefonskega komuniciranja Preberi več

Izpis in izdelava arhive večjega števila dokumentov

Ena izmed najbolj željenih nadgradenj MetaKocke s strani naših uporabnikov je bila možnost tiskanja in izvoza večjega števila računov naenkrat. Do sedaj je moral uporabnik vsak dokument posebej natisniti v Pdf, pri pošiljanju datoteke pa le te shraniti v arhiv ali pa vsak dokument posebej pošiljati po elektronski pošti. Sedaj to ni več potrebno saj …

Izpis in izdelava arhive večjega števila dokumentov Preberi več